Onderzoek

Doel van het Onderzoek

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of de online cursus iSupport, mantelzorgers van mensen dementie kan ondersteunen in het dagelijks leven. Mantelzorgers, zoals familie, vrienden en buren, spelen een grote rol bij de zorg voor mensen met dementie, maar zijn vaak niet goed voorbereid op deze zorgtaak. Ze kunnen daardoor een hoge belasting, klachten van stress en een verminderde kwaliteit van leven ervaren. De online cursus iSupport beoogt deze klachten van stress en overbelasting te verminderen en de kwaliteit van leven te vergroten.

Wie kunnen deelnemen?

De cursus is bedoeld voor mensen (van 18 jaar en ouder) die langdurig (minstens 6 maanden) betrokken zijn bij de zorg voor iemand met dementie en daarvan op zijn minst enige belasting ervaren (stress of somberheid). Dit betekent dat partners mee kunnen doen, maar ook kinderen of vrienden etc. Het is niet van belang hoeveel zorg u feitelijk verleent. Ook maakt het niet uit of de diagnose “dementie” ooit officieel is vastgesteld door een arts. Wanneer u mee wilt doen, sturen wij u eerst een vragenlijst. Aan de hand van deze vragenlijst stellen de onderzoekers vast of u wel of niet in aanmerking komt om deel te nemen.

Wat betekent deelname voor mij?

Om het effect van de cursus vast te kunnen stellen willen we de gegevens vergelijken van een groep mensen die de cursus direct krijgen aangeboden en een groep die de cursus 3 maanden later krijgt aangeboden. Het is bovendien van belang dat die 2 groepen op basis van loting worden vastgesteld. Dit betekent dat u na het invullen van een vragenlijst bericht krijgt over de groep waarin u valt:

  1. Direct toegang tot de online cursus iSupport,
  2. Toegang tot de cursus iSupport 3 maanden later.
Wij vragen u drie keer om online een vragenlijst in te vullen: bij aanvang van het onderzoek, na 3 maanden en na 6 maanden. Het invullen van de vragenlijsten duurt telkens ongeveer 45 minuten.

Het onderzoeksteam

De eindverantwoordelijke voor dit onderzoek is prof. dr. Annemieke van Straten van de afdeling Klinische Psychologie van de VU. Daarnaast zijn de volgende personen betrokken: dr. Annet Kleiboer (supervisor), drs. Ángel Pinto Bruno (onderzoeker). U kunt contact met ons opnemen per e-mail: isupport.fgb@vu.nl of per telefoon 020 598 89 51. Mochten de onderzoekers van dit project niet aanwezig zijn dan bellen zij u terug.